Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Ця Політика конфіденційності складена відповідно до вимог і визначає порядок обробки персональних даних і заходи, що вживаються для забезпечення безпеки персональних даних Ексматеріалами (далі – «Оператор»).

1.1. Оператор ставить дотримання прав і свобод громадян першочерговою метою та умовою здійснення діяльності з обробки їх персональних даних, у тому числі щодо захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

1.2. Ця Політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про відвідувачів сайту https://exmat.net.

2. Основні терміни, що використовуються в Політиці

2.1. автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних із застосуванням засобів комп’ютерної техніки;

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове призупинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також комп’ютерних програм і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://exmat.net;

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних та забезпечують їх обробку інформаційними технологіями та технічними засобами;

2.5. Знеособлення персональних даних – дії, що призводять до неможливості без використання додаткової інформації визначити належність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з персональними даними за допомогою засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, у тому числі збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) , витяг, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Оператор – державний орган, орган місцевого самоврядування, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами, що організовує та (або) обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії. (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, прямо чи опосередковано пов’язана з конкретним або визначеним Користувачем сайту https://exmat.net;

2.9. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://exmat.net;

2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення необмеженого кола осіб з персональними даними, у тому числі публікація персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційних та телекомунікаційних мереж або надання доступу до персональних даних іншим способом;

2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу іноземної держави, іноземній фізичній чи іноземній юридичній особі;

2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, що призводять до безповоротного знищення персональних даних з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищення матеріальних носіїв персональних даних.

3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача.

3.1. Прізвище, ім’я;

3.2. Адреса електронної пошти;

3.3. номери телефонів;

3.4. Вищезазначені дані, далі згадувані в Політиці, разом іменуються Персональними даними.

4. Цілі обробки персональних даних:

4.1. Метою обробки персональних даних Користувача є інформування Користувача шляхом розсилки електронних листів.

4.2. Знеособлені дані Користувачів, зібрані за допомогою сервісів Інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в тому випадку, якщо вони заповнені та/або відправлені Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://exmat.net. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Оператор обробляє анонімні дані про Користувача, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача.

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для повного дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів для запобігання доступу до персональних даних сторонніх осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи і ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних Користувач може оновити їх самостійно, надіславши повідомлення Оператору на електронну адресу Оператора info@exmat.net з позначкою «Оновлення персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних необмежений. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши повідомлення Оператору електронною поштою на електронну адресу Оператора info@exmat.net з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. До початку транскордонної передачі персональних даних оператор зобов’язаний переконатися, що іноземна держава, на територію якої передбачається передати персональні дані, забезпечує надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на територію іноземних держав, які не відповідають зазначеним вимогам, може здійснюватися лише за наявності письмової згоди суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або оформлення. договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що цікавлять, щодо обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за електронною адресою info@exmat.net.

8.2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператора. Політика діє безстроково, доки її не буде замінено новою версією.